0

STAFF & CAST

STAFF

Original Story:
Hinako Sugiura
(from the manga Sarusuberi)

Screenplay:
Miho Maruo

Director:
Keiichi Hara

Character Designer / Key Animation Supervisor:
Yoshimi Itazu

Art Director:
Hiroshi Ono

Colour Designer:
Satoshi Hashimoto

3DCG:
Dandelion Animation Studio

Director of Photography:
Koji Tanaka

Assistant Director:
Masako Sato

Editing:
Shigeru Nishiyama

Music:
Harumi Fuuki, Yo Tsuji

Animation:
Production I.G

Presented by:
Sarusuberi Film Partners

CAST

O-Ei:
Anne

Tetsuzo (Katsushika Hokusai):
Yutaka Matsushige

Zenjiro (Keisai Eisen):
Gaku Hamada

Utagawa Kuninao:
Kengo Kora

Koto:
Jun Miho

O-Nao:
Shion Shimizu

Hatsugoro (Totoya Hokkei):
Michitaka Tsutsui

Sayogoromo:
Kumiko Aso

Manjido:
Danshun Tatekawa


HOME TOP
Illustration