STAFF & CAST

STAFF

Original Story:
Toshihisa Kaiya

Producer:
Hidekazu Terakawa

Screenplay:
Daishiro Tanimura

Director:
Toshihisa Kaiya

Character Design:
Hideki Takahashi

Animation Supervisor:
Hideki Takahashi

Art Director:
Akane Iwakuma

Director of Photography:
Fumio Furukawa

Film Editor:
Junichi Uematsu

Music:
Yasuo Sugibayashi

Animation Production:
Production I.G

CAST

Amane Suzuri:
Hiroshi Tsuchida

Mizuki Henmi:
Asami Shimoda

Spider Girl:
Tomoko Kaneda

Geppoan:
Mitsuaki HoshinoHOME TOP
Illustration