STAFF & CAST

STAFF

Based on the novel series Kemono no Soja by Nahoko Uehashi

Animation Adaptation Supervisor:
Nahoko Uehashi

Series Composition:
Junichi Fujisaku

Director:
Takayuki Hamana

Character Design:
Takayuki Goto

Chief Animation Supervisor:
Naruyuki Takahashi

Art Director:
Akira Suzuki

Director of Photography:
Kenichi Dai

Sound Director:
Takuya Hiramitsu

Music:
Masayuki Sakamoto

Animation Producer:
George Wada

Production Supervisors:
Atsuko Kashiwagi
Hisako Matsumoto

Animation Production:
Production I.G, Trans Arts

Executive Production:
NHK Enterprise

Copyright NHK

CAST

Erin:
Nanase Hoshii

Soh-yon:
Eriko Hirata

The Queen:
Ikuko Tani

Seimiyah:
Mikako Takahashi

Dahmiyah:
Akira Ishida

The Grand Duke:
Taiten Kusunoki

Shunan:
Eiji Hanawa

Nugan:
Naru KawamotoHOME TOP
Illustration