STAFF & CAST

STAFF

Original Story:
WiZ / Production I.G

Series Director:
Takashi Miike

Series Composition:
Atsuhiro Tomioka

Special Advisor:
Hideto Tomabechi, Ph.D.

Scriptwriters:
Atsuhiro Tomioka, Junichi Fujisaku, Ryo Higaki, Yoshiki Sakurai

Episode Directors (alphabetical order):
Shusuke Kaneko, Kazuya Konaka, Mamoru Oshii, Hiroyuki Tsuji, Norio Tsuruta, Takeshi Watanabe, Kunihiko Yuyama

CGI Supervisor:
Masataka Nakajima

Director of Photography:
Masakazu Oka

Art Director:
Tomoyuki Maruo

Music:
Yoshihiro Ike

Production:
TV Tokyo / Production I.G / OLM

Presented by:
Buddy Mobile Project LLP


CAST

Keita Amishima:
Masataka Kubota

Sosuke Takimoto:
Kanji Tsuda

Chigusa Mimasaka:
Yuko Ito

Daiki Kirihara:
Satoshi Matsuda

Toko Asano:
Yoko Mitsuya

Mayuko Hasekura:
Nao Nagasawa

Kentaro Amishima:
Hiromasa Taguchi

Harumi Amishima:
Noriko Watanabe

Kohei Mito:
Mickey Curtis

Katsuhiko Shimura:
Hiroshi Katsuno

Shugo Kaito:
Yosuke Katsuno

Karen Ameshima:
Reiko Igarashi

Yuri Mido:
Natsuki Okamoto
HOME TOP
Illustration