STAFF & CAST

STAFF

Original Story:
Boyakasha

Executive Producers:
Atsushi Suzuki (Avex Entertainment)
Mitsuhisa Ishikawa (Production I.G)

Director:
Takayuki Hamana

Story Supervisor:
Atsushi Maekawa

Character Design / Chief Animation Directors:
Haruko Iizuka, Naruyuki Takahashi

Layout Supervisor / Prop Design:
Hiroyoshi Iida

Mechanical Design:
Yoshinori Iwanaga

Art Director:
Minako Akashi

Color Design:
Misako Akama

CG Director:
Kenji Isobe

Directors of Photography:
Kenichi Dai, Akihiro Saito

Editing:
Junichi Uematsu

Music:
Akio Dobashi

Sound Director:
Takuya Hiramitsu

Animation Producers:
Toshiaki Morita, Kazuhito Kanno

CGI Producer:
Kenji Watanabe

Animation Production:
Trans Arts

Associate Production Studio:
Production I.G

Produced by:
Avex Entertainment and Production I.G

CAST

Rita Sior:
Mikako Takahashi

Tina Lothar:
Junko Takeuchi

Sherri:
Eri Sendai

Gyrano de Borgerac:
Cho

Galahad Eiger:
Daisuke Namikawa

Hydel Sior:
Hitoshi Bifu

Roden Sior:
Tomokazu Sugita

Jin:
Takuma Terashima

Weiss Edge:
Satoshi TsuruokaHOME TOP
Illustration