STAFF & CAST

STAFF

Original Story:
Production I.G / Shirow Masamune

In collaboration with:
CROSSROAD

Director:
Kazuhiro Furuhashi

Series Composition:
Junichi Fujisaku

Character Design:
Tetsuro Ueyama

Future Visualist:
Atsushi Takeuchi

Prop Design:
Tomomi Ozaki

Color Design:
Idumi Hirose

3D Director:
Makoto Endo

Special Effects:
Masahiro Murakami

Art Director:
Miho Isshiki

Director of Photography:
Koji Tanaka

Editing:
Daisuke Imai

Music:
Yoshihisa Hirano
Hideki Taniuchi

Animation Studio:
Production I.G


CAST

Masamichi Haru:
Katsuji Mori

Minamo Aoi:
Kanae Oki

Sota Aoi:
Hiroki Takahashi

Holon:
Ayako Kawasumi

Eichiro Kushima:
Keiji Fujiwara

Secretary General:
Tsuru Hiromi

Sayaka:
Akeno Watanabe

Yukino:
Ai NonakaHOME TOP
Illustration