STAFF & CAST

Director / Character Design / Storyboard / Animation Director / Key Animation:
Kazuto Nakazawa

Sequence Director:
Kotomi Deai

Art Director:
Shuichi Hirata

Color Designer:
Idumi Hirose

Director of Photography:
Kanta Kamei

Film Editor:
Junichi Uematsu

Sound Director:
Kazuhiro Wakabayashi

Sound Effects:
Eiko Morikawa

Music:
Yoshihiro Ike

Inbetweeners:
Kotoe Saito, Reiko Sakai, Ikuyo Kondo, Mika Kinoshita, Lee Ju-young, Naoko Koda, Kim Yoon-ji, Ayako Onuma, Hisako Shimotsuma, Yukiko Watabe, Asuka Suzuki, Ken Ishizuka, Haruyo Nebu, Mariko Ishikawa, Kazuyo Yoshida

Inbetween Checker:
Junko Nishimura

Still Photographer:
Ryoma Suzuki

Model:
Momoyo Hosono

Line Producer:
Ryuji Mitsumoto

Production Manager:
Akihiko Suzuki

Produced by:
Hakuhodo, Aoi Advertising Promotion, fuss

Animation Production:
Production I.GHOME TOP
Illustration