0

STAFF & CAST

Animated Performance:
Gekidan INU Curry

Key Animators:
Shinji Suetomi, Yo Yoshinari, Futoshi Suzuki, Kyoko Kotani, Yoshiaki Kyogoku, Toru Okubo, Toshiaki Harada, Kim Yoon-ji, Mariko Ishikawa

Inbetween:
Production I.G, Studio KUMA, FRONT LINE, Ufotable

Inbetween Checker:
Maiko Nogami

Director of Photography:
Makoto Kogawa

Compositing:
Kanta Kamei

Film Editing:
Taeko Hamauzu

Special Thanks:
Kazue Inoue, Sayo Motegi, Yoko Watanabe

Producer:
Hidekazu Terakawa

Production Manager:
Keiko Matsushita

Production Assistant:
Maiko Kasumi


HOME TOP
Illustration