STAFF & CAST

STAFF

Plan / Original Concept:
Production I.G

Original Concept:
Mamoru Oshii (Team Oshii)

Original Character Concept:
Katsuya Terada

Original Story Concept:
Kazuo Yamazaki, Mitsuhiro Togo

Screenplay:
Kazuo Yamazaki, Junichi Fujisaku

Storyboard:
Kazuo Yamazaki, Masatsugu Arakawa, Toshiyasu Kogawa

Chief Director:
Junichi Fujisaku

Character Design / Chief Animation Supervisor:
Satoru Nakamura

Art Director:
Satoshi Kuroda

Color Supervisor:
Nobuko Mizuta

3D Supervisor:
Tokumitsu Kifune

Editing:
Junichi Fujisaku

Programmers:
Katsuyuki Kato, Yuichi Imamura, Yoshiaki Horiuchi

Graphic Design:
Jun Matsubara

Key Animation Directors:
Toshio Kawaguchi, Akiharu Ishii, Toshinobu Kikuchi, Miho Asatani

Music:
Yuki Kajiura

Production:
Production I.G

Executive Producers:
Mitsuhisa Ishikawa, Tetsuji Yamamoto

Produced by:
Sony Computer Entertainment, Production I.G

CAST

Saya Otonashi:
Yuki Kudo

Protagonist:
Kenji NojimaHOME TOP
Illustration