STAFF & CAST

STAFF

Concept / Original Story:
Headgear

Original Concept:
Yuki Masami

Screenplay:
Kazunori Ito

Director:
Mamoru Oshii

Character Design:
Akemi Takada

Mechanical Design:
Yutaka Izubuchi

Animation Director:
Kazuchika Kise

Art Director:
Hiromasa Ogura

Director of Photography:
Mitsunobu Yoshida

Editing:
Seiji Morita

Color Design:
Sayuri Ike

Music:
Kenji Kawai

Animation Production:
Studio Deen, I.G Tatsunoko

Animation Producer:
Mitsuhisa Ishikawa

Producers:
Shin Unozawa, Taro Maki, Makoto Kubo

Produced by:
Bandai Visual, Tohokushinsha

Distributed in Japan by:
Shochiku


CAST

Noa Izumi:
Miina Tominaga

Asuma Shinohara:
Toshio Furukawa

Kiichi Goto:
Ryunosuke Obayashi

Shinobu Nagumo:
Yoshiko Sakakibara

Isao Ota:
Michihiro Ikezumi

Mikiyasu Shinshi:
Issei Futamata

Hiromi Yamazaki:
Daisuke Gori

Shigeo Shiba:
Shigeru Chiba

Seitaro Sakaki:
Osamu Saka

Matsui:
Tomomichi NishimuraHOME TOP
Illustration