STAFF & CAST

STAFF

Original Story:
Rodney Alan Greenblat, Masaya Matsuura

Original Character Concept:
Rodney Alan Greenblat

Planning:
Kenji Shimizu, Ryuzo Shirakawa

Producers:
Sosuke Osabe, Hideo Katsumata

Screenplay:
Yoshio Urasawa

Director:
Hiroaki Sakurai

Animation Character Design:
Takayuki Goto

Character Adviser:
Kiri Matsuura

Art Director:
Hiromasa Ogura

Color Supervisor:
Katsue Inoue

Director of Photography:
Miki Sakuma

Editing:
Makiko Asano

Music:
Masaya Matsuura, Yoshihisa Suzuki, Yasushi Kurobane

Sound Director:
Yukio Nagasaki, Takafumi Nakatake

Animation Producer:
Yuji Matsukura, Masatoshi Nishizawa

Animation Production:
J.C. Staff

Animation Co-Production:
Production I.G

Produced by:
Fuji Television, SME Visual Works


CAST

Parappa:
Miyu Irino

Sunny:
Mika Kanai

PJ:
Masami Kikuchi

Katy:
Rina Nakayama

Matt:
Kenichi Suzumura

Paula:
Akiko Kobayashi

Gaster:
Rei Naito

Pinto:
Mikko

Papa:
Kunihiko YasuiHOME TOP
Illustration